Què és el BIM

La tecnologia també s’ha acostat al món de la construcció. Nous materials, normativa més sostenible, i també noves formes de planificació. En l’arquitectura i la construcció, sens dubte el BIM és un element que cada cop ha agafat més rellevància

BIM (Building Information Modeling) és un procés basat en models intel·ligents en 3D que proporciona als professionals de l’arquitectura, l’enginyeria i la construcció (AEC) informació i eines per planificar, dissenyar, construir i gestionar de forma més eficient edificis i infraestructures.

BIM o Building Information Modeling és un procés per crear i gestionar informació sobre un projecte de construcció al llarg del cicle de vida del projecte. Un dels resultats clau d’aquest procés és el Model d’informació de l’edifici, la descripció digital de tots els aspectes de l’actiu construït. Aquest model es basa en la informació reunida de manera col·laborativa i actualitzada en les fases clau del projecte. La creació d’un model d’informació digital sobre edificis permet als usuaris que interactuen amb l’edifici optimitzar les seves accions, cosa que suposa un valor de vida més gran per al bé.

Quins beneficis pot tenir per la construcció i per als clients?

Millor col·laboració i comunicació.
Estimació de costos basada en models.
Visualització del projecte de preconstrucció.
Millora de la coordinació i la detecció de conflictes.
Reducció de costos i risc mitigat.
Millora de la programació / seqüenciació.
Augment de la productivitat i la prefabricació.
Llocs de construcció més segurs.

Aquest video d’Autodesk, una de les principals empreses de software d’arquitectura.